Generator e-SF, czyli jak łatwo przygotować e-sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera uporządkowane informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Na jego podstawie partnerzy biznesowi mogą określić np. wypłacalność kontrahenta, a banki ustalają zdolność kredytową firmy. Obecnie takie sprawozdania muszą być tworzone w wersji elektronicznej (XML). W dalszej części artykułu znajdziesz informacje, jak uprościć ich przygotowanie.

Zamów wersję demo

Jak to działa?

Jakie firmy mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?

Część przedsiębiorców jest zobligowana do przygotowania informacji dotyczących rocznej działalności firmy pod względem finansowym. Dzień sporządzenia SF to tzw. dzień bilansowy. Często przypada on na 31 grudnia, choć rok obrotowy firmy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym.

Obowiązek przygotowania sprawozdań finansowych mają:

 • przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, np. ze względu na status prawny lub wysokość przychodów;
 • przedsiębiorstwa, które dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wymóg dotyczący przygotowania e-SF może dotyczyć spółki kapitałowej, np. sp. z o.o., spółki jawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przy odpowiedniej skali biznesu).

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego?

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem kierowników jednostki. Do tego grona zalicza się:

 • członków zarządu spółek kapitałowych;
 • wspólników spółki jawnej, partnerskiej i cywilnej;
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki;
 • syndyków, likwidatorów i zarządców w postępowaniu upadłościowym;
 • członków organów zarządzających innych jednostek.

W przypadku spółek wpisanych w KRS termin przygotowania e-SF wynosi trzy miesiące od dnia bilansowego. Następnie organy zarządzające w firmie mają sześć miesięcy od dnia bilansowego na zatwierdzenie sprawozdania.

 

Rozwiązanie firmy za brak e-SF? Tak, to prawdopodobne ryzyko!

Przedsiębiorstwa, które nie złożą e-SF w wyznaczonym terminie, dostaną od KRS wezwanie do jego przedłożenia. Wynosi on zwykle 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Za brak dopełnienia tego obowiązku ustawodawca przewidział kary, a nawet możliwość rozwiązania spółki – to tzw. tryb przymuszający. Jeśli przygotowanie sprawozdania finansowego jest problemem, w jego stworzeniu pomoże Generator e-SF.

Zalety programu

Nasza aplikacja pomaga sprawnie przygotować prawidłowe sprawozdanie finansowe.

Tego typu sprawozdania często powstają w arkuszu kalkulacyjnym – nie jest to jednak format pliku, którego oczekują organy skarbowe. Nasze narzędzie umożliwia łatwe przerobienie go na docelowy format XML, zgodny z oficjalnymi wymogami.

Ponadto Generator umożliwia:

 • dodanie załączników;
 • walidację techniczną danych pod kątem struktury logicznej XML;
 • stworzenie przejrzystej wizualizacji dla zarządu, aby wiedział, co podpisuje;
 • szybki dostęp do elektronicznych sprawozdań finansowych;
 • pracę na kilku wersjach sprawozdania.

Firmy chętnie wykorzystują nasz Generator e-SF do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych. Pomoże on w terminowym i bezbłędnym przygotowaniu sprawozdania w akceptowanym przez organy administracji formacie i układzie, a zespołom księgowym pomoże odetchnąć z ulgą!

Zapytaj nas o Generator e-SF, a także odkryj inne narzędzia ALTOstratus, w tym Tester e-SF – aplikację do szybkiego sprawdzenia podstawowej poprawności merytorycznej sprawozdań finansowych!

Masz pytania?

Tobiasz Dolny

Partner & Doradca Podatkowy +48 22 652 27 51

Wypełnij formularz
i uzyskaj dostęp

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

Inne pomocne programy

Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami i aplikacjami, które wspierają naszych Klientów w ich codziennej działalności:

Dowiedz się więcej!

JPK Tester

JPK Tester

JPK na żądanie

JPK na żądanie

Generator JPK_V7

Generator JPK_V7

Generator JPK Zerowych

Generator JPK Zerowych

Biała Lista

Biała Lista

VAT-UE

VAT-UE

Walidator XML

Walidator XML